Könsuppdelad arbetsmarknad

Sverige är ett av de länder i världen som har absolut högst andel kvinnor i arbetslivet. Idag runt 80 procent jämfört med cirka 86 procent bland männen. Trots detta är Sverige en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna i världen. Med könssegregerade menas att kvinnor och män väljer olika yrken i större utsträckning än andra länder. Det finns exempelvis flera lediga jobb stockholm att söka, men trots detta håller sig ofta män och kvinnor sig i olika branscher, även i vår huvudstad.

Det allra mest kvinnodominerade yrket är föga förvånande sekreterare där hela 97 procent av alla aktiva är kvinnor och det mest mansdominerade yrket är lika föga förvånande motorfordonsmekaniker/motorfordonsreparatörer där det är ca 99% män.

Det är även generellt sett betydligt bättre lön i de mansdominerande yrkena.